Η DyonCDA® είναι μία ταχεία, 1 φύλλο οδηγιών προϊόντος μη επεμβατική, εξαιρετικά ακριβής και εύκολη στην εκτέλεση ποιοτική δοκιμασία που επιτρέπει στον επαγγελματία υγείας να ανιχνεύσει το αντιγόνο GDH του Clostridium Difficile σε δείγματα κοπράνων ασθενών, δίνοντας υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας. Άμεσα ο Επαγγελματίας Υγείας γνωρίζει το αποτέλεσμα το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην θεραπευτική του προσέγγιση στη συνέχεια.