Η DyonHpAb® triple (H. pylori Ab IgG, IgM, IgA) είναι μια ταχεία δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας για τη ποιοτική ανίχνευση ανθρώπινων αντισωμάτων IgG, IgM, IgA έναντι του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε δείγματα ολικού αίματος, τριχοειδικού αίματος, ορού ή πλάσματος. Άμεση δοκιμασία για την ανίχνευση ελικοβακτηριδίου. Δεν απαιτείται διακοπή αντιεκκριτικής αγωγής. Υψηλή αξιοπιστία συγκριτικά με ιστολογική βιοψία. Διεθνώς προτεινόμενη δοκιμασία για ηλικιακές ομάδες άνω των 40 ετών και για έλεγχο CLO αρνητικών αποτελεσμάτων.