Καινοτόμα
Point of Care - Rapid Tests
προϊόντα κ υπηρεσίες

Απλά, Αξιόπιστα, Άμεσα

Βιοδείκτες ή διαγνωστικές παράμετροι, που εξασφαλίζουν την άμεση και στοχευμένη θεραπεία ή πρόληψη

Καινοτόμες ιατρικές υπηρεσίες!
Rapid Tests
Διάγνωση - Αξιολόγηση Θεραπείας - Πρόληψη

H DYONMed AE καινοτομεί και κατασκευάζει πρώτη στην Ελλάδα προϊόντα – point of care – Rapid Tests, προσφέροντας στοχευμένες υπηρεσίες διάγνωσης στο σημείο που βρίσκεται ο ασθενής – Ιατρείο – Ασθενοφόρο – Κλινική – Εξωτερικό Ιατρείο – Φαρμακείο – Σπίτι

Θεραπευτικές Κατηγορίες

Καινοτομώντας στην Γαστρεντερολογία

Με την εφαρμογή των εξειδικευμένων προϊόντων μπορεί ο επαγγελματίας υγείας, γαστρεντερολόγος ή παθολόγος, να διαχειριστεί νοσήματα του γαστρεντερολογικού συστήματος. Η διαχείριση λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού σε επίπεδο διάγνωσης και αξιολόγησης θεραπείας εκρίζωσης, βοηθά στην μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η διαγνωστική ημιποσοτική αξιολόγηση του βιοδείκτη καλπροτεκτίνη, αποτελεί βασική καινοτομία της DyonMed A.E. για την διαχείριση ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου).

Διαχείριση Λοιμώξεων

Σειρά εξειδικευμένων διαγνωστικών προϊόντων δίνουν την δυνατότητα ημιποσοτικού ελέγχου του βιοδείκτη CRP ώστε να προσδιοριστεί η ένταση και η σοβαρότητα μιας λοίμωξης σε 5 λεπτά στο σημείο που βρίσκεται ο ασθενής. Εξαιρετικά υψηλής αξιοπιστίας διαγνωστικά προϊόντα προσδιορισμού αντιγόνου τύπου Α για εποχική γρίπη, το οποίο περιλαμβάνει και όλους τους υπό τύπους, δίνει την δυνατότητα στον θεράποντα να θεραπεύσει στοχευμένα και να συμμετέχει ενεργά στην μείωση μετάδοσης της εποχικής γρίπης. Η DyonMed A.E., πρώτη ελληνική εταιρεία κατασκευής και διάθεσης Rapid Tests, καινοτομεί ξανά και εισάγει το DyonCOVID19®.

Επείγοντα Καρδιολογία

Τα εξειδικευμένα Point of Care προιόντα της εταιρείας μας είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε έναν ασθενή χωριστά, αποτελώντας σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο στις κατ΄οικον επισκέψεις, ή ακόμα και σε ένα ασθενοφόρο, στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσηλευτικού ιδρύματος. Μία σταγόνα τριχοειδικού αίματος και 5 λεπτά αρκούν, για να προσδιοριστούν οι βιοδείκτες όπως, τροπονίνη, μυοσφαιρίνη, CK-MB και να διαχειριστεί αποτελεσματικά και άμεσα ο επαγγελματίας υγείας τον ασθενή του όπου και αν βρίσκεται.

Συνολική διαχείριση Covid19

Έξι πολύτιμα εργαλεία στα χέρια σας!

DyonMed

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – POINT OF CARE PRODUCTS – RAPID TESTS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DyonCovidAg® Antigen Rapid Test

DyonCovidAG

Το DyonCovidAg® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα ρινοφαρυγγικού και φαρυγγικού επιχρίσματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

DyonCalpro

Ημιποσοτική δοκιμασία ανίχνευσης Καλπροτεκτίνης στα κόπρανα, για την διαφοροδιάγνωση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου και Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, όπως επίσης παρακολούθησης της ενεργότητας των Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου με στόχο την ολοκληρωμένη θεραπεία και μείωση των υποτροπών. Απαραίτητο προϊόν για παιδιατρική χρήση. Άμεσο αποτέλεσμα με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας. Προτείνεται από την διεθνή ιατρική κοινότητα, για την διαφοροδιάγνωση ΣΣΕ και ΙΦΝΕ στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

DyonCardiac3in1

Η DyonCardiac3in1® (Triple Cassette: CardiacTroponin, Myoglobin, CK-MB)είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσολογική μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισμότων Cardiac Troponine, Myoglobin, CK-MB σε ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα αποσκοπώντας στην υποβοήθηση της διάγνωσης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

DyonCovid19

Το DyonCOVID19® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων IgM & IgG έναντι του βαρέως οξέος αναπνευστικού συνδρόμου εξαιτίας του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα πλάσματος/ορού/ολικού αίματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

DyonHpsA

Η DyonHpsA® είναι μία ταχεία, μη επεμβατική, εξαιρετικά ακριβής και εύκολη στην εκτέλεση ποιοτική δοκιμασία που επιτρέπει στον επαγγελματία υγείας να ανιχνεύσει αντιγόνο του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε δείγματα κοπράνων ασθενών, δίνοντας υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας συγκρινόμενα με ιστολογική βιοψία η οποία θεωρείται μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

DyonStrepA-strip

DyonStrepAstrip

Το DyonStrepA-strip® (GroupA Streptococcus Ag) είναι μια ταχεία δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας για τη ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου στρεπτόκοκκου ομάδας Α σε δείγμα ανθρωπίνων φαρυγγικού επιχρίσματος.

DyoniFOB

Δοκιμασία ταχείας ποιοτικής ανίχνευσης μικροσκοπικής αιμορραγίας σε δείγμα ανθρώπινων κοπράνων. Το προϊόν παρουσιάζει υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας συγκρινόμενο με ενδοσκόπηση, λόγω των μονοκλωνικών αντισωμάτων που διαθέτει για την ανίχνευση της ανθρώπινης και μόνο αιμοσφαιρίνης. Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα για την εφαρμογή. Η DyonMed καινοτομεί εισάγοντας την διεθνώς προτεινόμενη δοκιμασία πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ