Καινοτόμα Point of Care προϊόντα κ υπηρεσίες

Απλά, Αξιόπιστα, Άμεσα

Βιοδείκτες ή διαγνωστικές παράμετροι, που εξασφαλίζουν την άμεση και στοχευμένη θεραπεία ή πρόληψη

Καινοτόμες ιατρικές υπηρεσίες! Διάγνωση - Αξιολόγηση Θεραπείας - Πρόληψη

H DyonMed καινοτομεί και κατασκευάζει πρώτη στην Ελλάδα προϊόντα “Point of Care” Testing, προσφέροντας στοχευμένες υπηρεσίες διάγνωσης στο σημείο που βρίσκεται ο ασθενής – Ιατρείο – Ασθενοφόρο – Κλινική – Εξωτερικό Ιατρείο – Φαρμακείο – Σπίτι

Θεραπευτικές Κατηγορίες

Καινοτομώντας στην Γαστρεντερολογία

Με την εφαρμογή των εξειδικευμένων προϊόντων μπορεί ο επαγγελματίας υγείας, γαστρεντερολόγος ή παθολόγος, να διαχειριστεί νοσήματα του γαστρεντερολογικού συστήματος. Η διαχείριση λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού σε επίπεδο διάγνωσης και αξιολόγησης θεραπείας εκρίζωσης, βοηθά στην μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η διαγνωστική ημιποσοτική αξιολόγηση του βιοδείκτη καλπροτεκτίνη, αποτελεί βασική καινοτομία της DyonMed για την διαχείριση ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου).

Διαχείριση Λοιμώξεων

Σειρά εξειδικευμένων διαγνωστικών προϊόντων δίνουν την δυνατότητα ημιποσοτικού ελέγχου του βιοδείκτη CRP ώστε να προσδιοριστεί η ένταση και η σοβαρότητα μιας λοίμωξης σε 5 λεπτά στο σημείο που βρίσκεται ο ασθενής. Εξαιρετικά υψηλής αξιοπιστίας διαγνωστικά προϊόντα προσδιορισμού αντιγόνου τύπου Α για εποχική γρίπη, το οποίο περιλαμβάνει και όλους τους υπό τύπους, δίνει την δυνατότητα στον θεράποντα να θεραπεύσει στοχευμένα και να συμμετέχει ενεργά στην μείωση μετάδοσης της εποχικής γρίπης. Η DyonMed A.E., πρώτη ελληνική εταιρεία POINT OF CARE TESTING, καινοτομεί ξανά και εισάγει το DyonCOVID19®.

Επείγοντα Καρδιολογία

Τα εξειδικευμένα Point of Care προιόντα της εταιρείας μας είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε έναν ασθενή χωριστά, αποτελώντας σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο στις κατ΄οικον επισκέψεις, ή ακόμα και σε ένα ασθενοφόρο, στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσηλευτικού ιδρύματος. Μία σταγόνα τριχοειδικού αίματος και 5 λεπτά αρκούν, για να προσδιοριστούν οι βιοδείκτες όπως, τροπονίνη, μυοσφαιρίνη, CK-MB και να διαχειριστεί αποτελεσματικά και άμεσα ο επαγγελματίας υγείας τον ασθενή του όπου και αν βρίσκεται.

DyonCovidAG

Το DyonCovidAg® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα ρινοφαρυγγικού και φαρυγγικού επιχρίσματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

Το DyonCovid19® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων IgM & IgG έναντι του βαρέως οξέος αναπνευστικού συνδρόμου εξαιτίας του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα πλάσματος/ορού/ολικού αίματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

Το DyonFluA/B® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση της γρίπης τύπου Α (συμπεριλαμβανομένων των υποτύπων Α / Η1Ν1, Α / Η3Ν2, A / H5N1) και αντιγόνα τύπου Β στα ανθρώπινα ρινοφαρυγγικά δείγματα για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από την γρίπη.

«One step Rapid Test” (Point of Care Testing) για την ανίχνευση αντιγόνου του Κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2)

Ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα ρινοφαρυγγικού και φαρυγγικού επιχρίσματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

Περισσότερες πληροφορίεςΔείτε επίσης:

Τεστ αντισωμάτων IgG και IgM

DyonCovid19

Εύκολη εφαρμογή • Γρήγορη ανίχνευση • Υψηλή αξιοπιστία

Ταχεία Δοκιμασία των IgM/IgG αντισωμάτων του SARS CoV-2 (ανοσοχρωματογραφία)

DyonMed

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ POINT OF CARE PRODUCTS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DyonCardiac3in1

Η DyonCardiac3in1® (Triple Cassette: CardiacTroponin, Myoglobin, CK-MB)είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσολογική μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισμότων Cardiac Troponine, Myoglobin, CK-MB σε ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα αποσκοπώντας στην υποβοήθηση της διάγνωσης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

DyonHpsA

Η DyonHpsA® είναι μία ταχεία, μη επεμβατική, εξαιρετικά ακριβής και εύκολη στην εκτέλεση ποιοτική δοκιμασία που επιτρέπει στον επαγγελματία υγείας να ανιχνεύσει αντιγόνο του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε δείγματα κοπράνων ασθενών, δίνοντας υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας συγκρινόμενα με ιστολογική βιοψία η οποία θεωρείται μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

DyonFluA-B

DyonFluAB

To DyonFluA/B® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση της γρίπης τύπου Α (συμπεριλαμβανομένων των υποτύπωνΑ / Η1Ν1, Α / Η3Ν2, A/ H5N1) και αντιγόνα τύπου Β στα ανθρώπινα ρινοφαρυγγικά δείγματα για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από την γρίπη.

DyonCalpro

Ημιποσοτική δοκιμασία ανίχνευσης Καλπροτεκτίνης στα κόπρανα, για την διαφοροδιάγνωση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου και Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, όπως επίσης παρακολούθησης της ενεργότητας των Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου με στόχο την ολοκληρωμένη θεραπεία και μείωση των υποτροπών. Απαραίτητο προϊόν για παιδιατρική χρήση. Άμεσο αποτέλεσμα με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας. Προτείνεται από την διεθνή ιατρική κοινότητα, για την διαφοροδιάγνωση ΣΣΕ και ΙΦΝΕ στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

DyonCovid19

Το DyonCOVID19® είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων IgM & IgG έναντι του βαρέως οξέος αναπνευστικού συνδρόμου εξαιτίας του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) σε ανθρώπινα δείγματα πλάσματος/ορού/ολικού αίματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2.

DyonStrepA-strip

DyonStrepAstrip

Το DyonStrepA-strip® (GroupA Streptococcus Ag) είναι μια ταχεία δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας για τη ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου στρεπτόκοκκου ομάδας Α σε δείγμα ανθρωπίνων φαρυγγικού επιχρίσματος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EN ISO 9001:2015
Νο: 20001200002924

EN ISO 13485:2016
Νο: 20302200002925