Για τον εξεταζόμενο-test

Καινοτόμα προϊόντα για την Διάγνωση & Διαχείριση Covid 19

Τα προϊόντα μας καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του νόμου 5198/24-11-2020 για την εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV- 2 (rapid test).

Βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την σωστή λήψη δείγματος και την εφαρμογή πατώντας το αντίστοιχο προϊόν.

DyonCovidAg Antigen Rapid test