Επαγγελματίες Υγείας

Point of Care προϊόντα

Αρχική 9 Επαγγελματίες Υγείας

POINT OF CARE | PROFESSIONAL USE

Με την εφαρμογή One step Rapid Test της DyonMed ο Επαγγελματίας Υγείας προσθέτει μια άμεση και αξιόπιστη διαγνωστική  πράξη προσδιορισμού του βιοδείκτη που στοχευμένα αναζητά για:
  • Να ολοκληρώσει την κλινική του πράξη με επιτυχία και αξιοπιστία
  • Να καθορίσει στοχευμένη και μοναδική θεραπεία για τον κάθε ασθενή του
  • Να αξιολογήσει την πρόοδο της θεραπευτικής του αγωγής και προσδιορισμό του βιοδείκτη στόχου (π.χ. CRP), σε συνδιασμό με την ύφεση των συμπτωμάτων

ΠΡΟΛΗΨΗ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ