Η DyonMed πρωτοπορεί και εισάγει στην ελληνική αγορά το πρώτο φορητό αυτόνομο POCT Analyzer προσδιορισμού 24 βιοδεικτών.
Για το ιδιωτικό ιατρείο, την κλινική, την Μ.Ε.Θ., το Αγροτικό Ιατρείο, το Κέντρο Υγείας, άμεσος προσδιορισμός των πιο αναγκαίων δεικτών διάγνωσης στα επείγοντα αλλά και άλλες θεραπευτικές περιοχές διάγνωσης.

DyonMed Axceed P200® DyonMed Axceed P200®
Προσθέστε ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο!
  • Πλήρως εναρμονισμένος προσδιορισμός βιοδεικτών με τα παγκόσμια ιατρικά πρωτόκολλα.
  • Διαχειριστείτε συνδυαστικά ή και μεμονωμένα προφίλ ασθενών για σημαντικές θεραπευτικές κατηγορίες.
  • Κάντε άμεσα ποσοτικό προσδιορισμό των αναγκαίων για διάγνωση βιο δεικτών ανά θεραπευτική κατηγορία.
  • Έχετε τη δυνατότητα άμεσης διάγνωσης όλο το 24ωρο και για διαχείριση επειγόντων περιστατικών.