Η Dyonmed μπορεί να αναπτύξει στοχευμένα ELISA KITS σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της , ή αντιπροσώπων της, σε συνεργασίες OBL ή εισαγωγών.
Μπορούμε να συνεργαστούμε και να εξυπηρετήσουμε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα σύμφωνα με τις ανάγκες τους , την ποσότητα και το είδος βιοδεικτών που προσδιορίζουν με την εφαρμογή της μεθόδου ELISA .