Αρχική 9 Επαγγελματίες Υγείας 9 Γαστρεντερολογία 9 Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού
Ο προσδιορισμός του Ελικοβακτηρίδιου του Πυλωρού τόσο η αρχική διάγνωση όσο και για αξιολόγηση της θεραπείας εκρίζωσης κρίνεται απαραίτητος από όλα τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης του Ελικοβακτηρίδιου του Πυλωρού και μπορεί να γίνει εύκολα και αξιόπιστα με την χρήση των καινοτόμων Point Of Care Tests της Dyonmed.
Διανύοντας την δεύτερη δεκαετία στην γαστρεντερολογία με περισσότερες από 1.000.000 διαγνώσεις, προσφέρουμε λύσεις για την διαχείριση του Ελικοβακτηρίδιου του Πυλωρού και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αξιόπιστα, άμεσα, εύκολα!

Pylori test 

Νέο καινοτόμο προϊόν για την διαχείριση της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδια του Πυλωρού από την DYONMED A.E.

 • Έμμεση μη επεμβατική μέθοδος για τον προσδιορισμό του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού σε δείγμα σιέλου μέσω ανίχνευσης ουρεάσης στο σάλιο.
 • 99% αξιοπιστία συγκριτικά με Τεστ Αναπνοής (UBT) μέσω προσδιορισμού 14C
 • Μόνο 1 εως 2 ώρες προετοιμασία πριν την εφαρμογή της δοκιμασίας Pylori Test®

 

 

    DyonHpsA® H. pylori stool Ag

Δώστε άμεση στοχευμένη απάντηση για την παρουσία ή όχι του H Pylori.

 • Περισσότερο από μία δεκαετία αξιόπιστης εφαρμογής.
 • Εφαρμογή σε χιλιάδες ασθενείς με άμεσα αξιόπιστα αποτελέσματα χωρίς δίαιτα νηστεία, ειδική προετοιμασία, λήψη οξέων, χρονική καθυστέρηση μεταφοράς εφαρμογής & απαντήσεων!
 • Δεν επηρρεάζεται η διαδικασία ανίχνευσης από το pH και δεν είναι απαραίτητη η διακοπή αντιεκκριτικής αγωγής.
 • Άμεσος προσδιορισμός του H Pylori, όχι της δράσης του H Pylori στη διάσπαση της ουρίας.
 • Συγκριτική αξιοπιστία με ιστολογική βιοψία & καλλιέργεια. 

 

     DyonHpAb® Simple H. pylori Ab- IgG

Άμεσος και αξιόπιστος έλεγχος IgG αντισωμάτων έναντι ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε μια σταγόνα τριχοειδικού ολικού αίματος

 • Σαν Point of Care προϊόν δίνει αξιοπιστία της τάξεως 93% συγκριτικά με ιστολογική βιοψία.
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων

 

     DyonHpAb® Double H. pylori Ab IgG , IgM

Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG και IgM έναντι ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε μια σταγόνα τριχοειδικού ολικού αίματος

 • Σαν Point of Care προϊόν δίνει αξιοπιστία της τάξεως 93% συγκριτικά με ιστολογική βιοψία.
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Ειδικότητα: 93% και Ευαισθησία: 97% συγκριτικά με ιστολογική
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία συγκριτικά με ιστολογική βιοψία μεγαλύτερη από 95%

 

     DyonHpAb® Triple H. pylori Ab IgG , IgM, IgA

Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG, IgM και IgA έναντι ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε μια σταγόνα τριχοειδικού ολικού αίματος

 • Ειδικότητα: 93% και Ευαισθησία: 97% συγκριτικά με ιστολογική
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία συγκριτικά με ιστολογική βιοψία μεγαλύτερη από 95%

 

   

    HelicotecUT® Plus Test Clo Paper

Ιστολογικός έλεγχος μέσω ταχείας δοκιμασίας CLO test παρουσιάς ελικοβακτηριδίου σε στεγνό ταχύ αντιδραστήριο.

 • Νέα βελτιωμένη κασέτα εφαρμογής με ειδικό βάθος, υποδοχή για τοποθέτηση 3 ιστοτεμαχίων, όπως ορίζουν οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Σημαντική μείωση κόστους από χρήση δύο κασετών ανά εξεταζόμενο
 • Ανιχνεύει την ενζυμική δραστηριότητα της ουρεάσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε βιοψία γαστρικού βλεννογόνου
 • Απάντηση σε 10 λεπτά
 • Επιβεβαιώνει το 100% αρνητικό αποτέλεσμα σε 1 ώρα
 • Ειδικότητα: 97% Ευαισθησία: 99%

Ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο συμπεριλαμβάνεται στο κιτ, ακόμα και λαβίδα τοποθέτησης ιστοτεμαχίων!