Η DyonMed εισήγαγε στην ελληνική αγορά το DyonCalpro 50/200, ημιποσοτικό προσδιορισμό του ειδικού βιοδείκτη καλπροτεκτίνης, καινοτομώντας & προσφέροντας πραγματικά λύση στην αξιολόγηση της έντασης της φλεγμονής Ι.Φ.Ν.Ε. της ενεργότητας της νόσου και της στοχευμένης θεραπείας των Ι.Φ.Ν.Ε.

DyonCalPro® 50/200

   DyonCalpro® Calprotectin 50/200

Δοκιμασία ταχείας ημιποσοτικής ανίχνευσης καλπροτεκτίνης σε δείγμα ανθρωπίνων κοπράνων.

 • Ασθενείς με συμπτώματα όταν δεν κρίνεται απαραίτητη ή εφικτή η ενδοσκόπηση
 • Ασυμπτωματικός ασθενής και έλεγχος ενεργότητας
 • Παρακολούθηση ενεργότητας & βελτιστοποίηση θεραπείας
 • Διαφοροδιάγνωση συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου και φλεγμονωδών παθήσεων εντέρου.

DyonCalPro®

   DyonCalpro® Calprotectin

Προσδιορισμός του ειδικού δείκτη φλεγμονής του εντέρου (καλπροτεκτίνης) σε δείγμα κοπράνων

Τα δυο διαφορετικά επίπεδα ανίχνευσης βοηθάνε σημαντικά:

 • στον προσδιορισμό της σοβαρότητας του φλεγμονώδους νοσήματος ή
 • στο προσδιορισμό της φάσης της νόσου (π.χ. υποτροπή)

DyonLacto® Lactoferrin

    

DyonLacto® Lactoferrin

Προσδιορισμός του ειδικού δείκτη φλεγμονής του εντέρου (λακτοφερίνης) σε δείγμα κοπράνων.

Ένας εξαιρετικά ειδικός προσδιορισμός όπου σε 5 λεπτά δίνεται απάντηση παρουσίας λακτοφερινης με ευαισθησία >94% και ειδικότητα 93%

 

DyoniFOB®

 DyoniFOB® Immunological Fecal Occult Blood

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων

 • Ειδικότητα και Ευαισθησία: 99%
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία μεγαλύτερη από 97%
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων

DyoniFOB – Combo T®

 

     DyoniFOB – Combo T® Immunological Fecal Occult – Blood & Transferrin

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης και τρανσφερρίνης σε δείγμα κοπράνων

 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων
 • Η παρουσία τρανσφερίνης δίνει μια σειρά σημαντικών διαγνωστικών πληροφοριών σχετικά με την πιθανή περιοχή αιμορραγίας του πεπτικού σωλήνα

iFOB & Haptoglobin

iFOB & Haptoglobin

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης και απτοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων

 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων

DyonCRP®

DyonCRP® C-reactive protein

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος σε 5 λεπτά και με αξιοπιστία της τάξεως του 99% μπορείτε να:

 • Να επιβεβαιώσετε την παρουσία μιας λοίμωξης
 • Να εντοπίσετε διαγνωστικά την σοβαρότητα της παίρνοντας 3 διαφορετικές διαγνωστικές τιμές
 • Να διαφοροδιαγνώσετε μεταξύ ιογενών και βακτηριαδικών λοιμώξεων