Ο προσδιορισμός του εξειδικευμένου δείκτη της α-φετοπρωτεΐνης, με μια σταγόνα τριχοειδικό αίμα, δίνει μια πρώτη άμεση & αξιόπιστη διαγνωστική απάντηση για δυσλειτουργία του ήπατος. Είναι βασικό προϊόν προληπτικού ελέγχου ηπατικής λειτουργίας σε ειδικές ομάδες ασθενών.

DyonAFP®

DyonAFP® α – fetoprotein, 10

Ανίχνευση Α φετοπρωτείνης σε μια σταγόνα ολικού τριχοειδικού αίματος

Αξιοπιστία και επαναληψιμότητα μεγαλύτερη από 99%.