Αρχική 9 Επαγγελματίες Υγείας 9 Γαστρεντερολογία 9 Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου
Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου μπορεί να προσδιοριστεί μέσω διαφοδιάγνωσης του από ελικώδη νοσήματα με τον προσδιορισμό του βιοδείκτη καλπροτεκτίνης.
Μπορεί να αποκλειστεί η φλεγμονή του εντέρου σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να ακολουθήσει στοχευμένη θεραπεία ο γιατρός, μεγιστοποιώντας το θεραπευτικό του όφελος.

DyonCalPro®

    DyonCalpro® Calprotectin

Προσδιορισμός του ειδικού δείκτη φλεγμονής του εντέρου (καλπροτεκτίνης) σε δείγμα κοπράνων

  • Τα δυο διαφορετικά επίπεδα ανίχνευσης βοηθάνε σημαντικά στον προσδιορισμό της σοβαρότητας του φλεγμονώδους νοσήματος ή
  • στο προσδιορισμό της φάσης της νόσου (π.χ. υποτροπή)

 

    Xeliac® Test Pro

Ανίχνευση Αντισωμάτων IgA, IgG έναντι τρανσγλουταμινάσης σε μια σταγόνα τριχοειδικού ολικού αίματος

  • Αποκλεισμός ή επιβεβαίωση κοιλιοκάκης
  • Ευαισθησία και Ειδικότητα: 97%

 

LACTOSE INTOLERANCE

    Από την εμπειρική προσσέγιση στην ιστολογική διάγνωση τώρα μπορείτε!

  • Ταχεία Ιστολογική βιοψία με λήψη ιστοτεμαχίου 2ης μοίρας δωδεκαδάκτυλου!
  • Άμεση αξιόπιστη απάντηση για παρουσία ή όχι του ενζύμου για λειτουργία ή όχι της δράσης του.

Τρεις άμεσες ιστολογικές απαντήσεις

  • Παρουσία ενζύμου
  • Απουσία ενζύμου
  • Μερική λειτουργικότητα

DyonCombo® Calprotectin-Lactoferrin

DyonCombo® Calprotectin-Lactoferrin

Προσδιορισμός των ειδικών δεικτών φλεγμονής του εντέρου καλπροτεκτίνης και λακτοφερίνης σε δείγμα κοπράνων.