Αρχική 9 Επαγγελματίες Υγείας 9 Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Η διαχείριση των καρδιαγγειακών νοσημάτων στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή αξιόπιστων και εξειδικευμένων Point of Care προϊόντων με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων, έτσι ώστε με μία σταγόνα αίμα να μπορούν να προσδιοριστούν εξαιρετικά σημαντικοί και αναγκαίοι βιοδείκτες για την διάγνωση και διαχείριση των επειγόντων περιστατικών.

DyonTroponin® Troponin I/T
Προσδιορισμός τροπονίνης Ι σε δείγμα ολικού τριχοειδικού αίματος
(αξιοπιστία – επαναληψιμότητα) > 99%

    DyonMicroalbumin® Microalbumin

Προσδιορισμός επιπέδου αλβουμίνης σε δείγμα ούρων

 

 DyonDimer®

    DyonDimer® D – Dimer

Προσδιορισμός D – dimer σε ολικό τριχοειδικό άιμα αποκλεισμός αξιοπιστία 99%, εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία και άμεση διαγνωστική υποστήριξη σε ειδικά προφίλ ασθενών.

 

DyonCardiac3in1®

     DyonCardiac 3 in 1® Cardiac Troponin, Myoglobin, CK-MB

Προσδιορισμός και των τριών βασικών καρδιακών δεικτών χωριστά, ο συνδυασμός των απαντήσεων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο χρόνο εμφάνισης της ισχαιμικής βλάβης (αξιοπιστία >99%)