Στην κλινική, στο ιατρείο, κατ’ οίκον επίσκεψη, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεται ο ασθενής, στοχευμένα και άμεσα μπορεί ο Eπαγγελματίας Yγείας να προσδιορίσει σημαντικούς δείκτες που θα το καθορίζουν την διάγνωση, την θεραπεία αλλά και την ανάγκη για επανέλεγχο του ασθενή του.

Συμπληρώνει την ιατρική κλινική του πράξη απαντώντας άμεσα για την παρουσία ή αποκλεισμό του συγκεκριμένου βιοδείκτη π.χ. Strep test, CRP, Mono test, CovidAg , Flu Ab, d-dimmer κ.ά.)

ComboRSV® COVID-19/Influenza A+B/RSV Combo Rapid Test logo 
COVID-19/Influenza A+B/RSV Combo Rapid Test
  • Διαχείριση αναπνευστικών λοιμώξεων στο ιατρείο, στις κατ ‘ οίκον, όπου βρίσκεται ο ασθενής.
  • Μια λήψη ρινικού ή ρινοφαρυγγικού δείγματος 4 διαφορετικές διαγνώσεις.
  • Άμεση διάγνωση και στoχευμένη θεραπεία για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
  • Υψηλή αξιοπιστία συγκριτικά με RT-PCR.
  • Ειδικός στυλεός λήψης για βρέφη και παιδιά.
  • Μοναδιαίες συσκευασίες για κατ οίκον επίσκεψη.

    Διαφοροδιάγνωση εποχικής γρίπης & Covid19

 

    Διαφοροδιάγνωση εποχικής γρίπης & Covid19

Το FluCov2® είναι μια συνδυαστική ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) και των αντιγόνων του ιού της Influenza τύπου Α και τύπου Β, σε ανθρώπινα δείγματα ρινοφαρυγγικού και φαρυγγικού επιχρίσματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2, την διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό της Influenza τύπου Α και τύπου Β, αλλά και την διαφοροδιάγνωση μεταξύ των.

 

DyonCRP®

 DyonCRP® C-reactive protein

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος σε 5 λεπτά και με αξιοπιστία της τάξεως του 99% μπορείτε να:

  • Να επιβεβαιώσετε την παρουσία μιας λοίμωξης
  • Να εντοπίσετε διαγνωστικά την σοβαρότητα της παίρνοντας 3 διαφορετικές διαγνωστικές τιμές
  • Να διαφοροδιαγνώσετε μεταξύ ιογενών και βακτηριαδικών λοιμώξεων

DyonMono®

    DyonMono® Infectious Mononucleosis

Με την εφαρμογή αυτού του προϊόντος σε ανθρώπινο τριχοειδικό αίμα μπορείτε να διαγνώσετε λοιμώδη μονοπυρήνωση που προκαλείται από τον ιό Epstein Barr (EBV)

Ειδικότητα και ευαισθησία μεγαλύτερη από 99%

 

DyonStrepA-strip®

DyonStrepA-strip® Group A Streptococcus Antigen

Άμεσα με την χρήση φαρυγγικού επιχρίσματος μπορείτε να διαφοροδιαγνώσετε τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις από άλλους αιτιολογικούς παράγοντες με ευαισθησία και ειδικότητα 99%

(http://www.cdc.gov/GETSMART/campaign-materials/info-sheets/adult-acute-pharyngitis.pdf)

(http://www.cdc.gov/getsmart/campaign-materials/info-sheets/adult-acute-pharyngitis.html)

 

DyonFlu A/B® Influenza A/B

Διάγνωση και συνολική κατάταξη γρίπης σε τύπου Α, Β