Η δυνατότητα να προσδιορίζει άμεσα έναν βιοδείκτη ή να τον αποκλείει ο παιδίατρος τη στιγμή που βρίσκεται δίπλα στο παιδί στο ιατρείο του στην κλινική ή κατ᾽ οίκον επίσκεψη, είναι η απόλυτη εφαρμογή του Point of Care testing. Με μία σταγόνα αίμα ή οποιουδήποτε άλλου βιολογικού υλικού πετυχαίνει την συμμόρφωση, συνεργασία του παιδιού και το άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, αφού στοχευμένα ακολουθεί εξειδικευμένα αγωγή για το κάθε παιδί χωριστά. Η εφαρμογή του Dyon-Strep-A βοηθάει στην αm αποφυγή της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών και της στοχευμένης θεραπείας για τον Στρεπτόκοκκο την ομάδας Α.

DyonCRP®

    DyonCRP® C-reactive protein

Με τη χρήση αυτού του προϊόντος σε 5 λεπτά και με αξιοπιστία της τάξεως του 99% μπορείτε να:

 • Να επιβεβαιώσετε την παρουσία μιας λοίμωξης
 • Να εντοπίσετε διαγνωστικά την σοβαρότητα της παίρνοντας 3 διαφορετικές διαγνωστικές τιμές
 • Να διαφοροδιαγνώσετε μεταξύ ιογενών και βακτηριαδικών λοιμώξεων

 FluCov2 SARS-CoV-2 & Influenza A/B Antigen Rapid Test

    Διαφοροδιάγνωση εποχικής γρίπης & Covid19      

Το FluCov2® είναι μια συνδυαστική ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση, για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) και των αντιγόνων του ιού της Influenza τύπου Α και τύπου Β, σε ανθρώπινα δείγματα ρινοφαρυγγικού και φαρυγγικού επιχρίσματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19), που προκαλείται από τον SARS-CoV-2, την διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό της Influenza τύπου Α και τύπου Β, αλλά και την διαφοροδιάγνωση μεταξύ των.

 

DyonRota-Adeno® Rotavirus-Adenovirus

Προσδιορισμός Rotavirus – Adenovirus σε δείγμα κοπράνων σε βρέφη και παιδιά με γαστρεντερίτιδα.

DyonMono®

    DyonMono® Infectious Mononucleosis

Με την εφαρμογή αυτού του προϊόντος σε ανθρώπινο τριχοειδικό αίμα μπορείτε να διαγνώσετε λοιμώδη μονοπυρήνωση που προκαλείται από τον ιό Epstein Barr (EBV)

Ειδικότητα και ευαισθησία μεγαλύτερη από 99%

 

DyonStrepA-strip®

    DyonStrepA-strip® Group A Streptococcus Antigen

Άμεσα με την χρήση φαρυγγικού επιχρίσματος μπορείτε να διαφοροδιαγνώσετε τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις από άλλους αιτιολογικούς παράγοντες με ευαισθησία και ειδικότητα 99%

(http://www.cdc.gov/GETSMART/campaign-materials/info-sheets/adult-acute-pharyngitis.pdf)

(http://www.cdc.gov/getsmart/campaign-materials/info-sheets/adult-acute-pharyngitis.html)

 

DyoniFOB®

     DyoniFOB® Immunological Fecal Occult Blood

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων

 • Ειδικότητα και Ευαισθησία: 99%
 • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία μεγαλύτερη από 97%
 • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
 • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων

     Xeliac® Test Pro Anti- tTG IgA – IgG

Έγκαιρη διάγνωση κοιλιοκάκης σημαντική συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπισης της νόσου αλλά και των επιπτώσεων της.

 

 

    DyonHpsA® H. pylori stool Ag

Δώστε άμεση στοχευμένη απάντηση για την παρουσία ή όχι του H Pylori.

 • Περισσότερο από μία δεκαετία αξιόπιστης εφαρμογής.
 • Εφαρμογή σε χιλιάδες ασθενείς με άμεσα αξιόπιστα αποτελέσματα χωρίς δίαιτα νηστεία, ειδική προετοιμασία, λήψη οξέων, χρονική καθυστέρηση μεταφοράς εφαρμογής & απαντήσεων!
 • Δεν επηρρεάζεται η διαδικασία ανίχνευσης από το pH και δεν είναι απαραίτητη η διακοπή αντιεκκριτικής αγωγής.
 • Άμεσος προσδιορισμός του H Pylori, όχι της δράσης του H Pylori στη διάσπαση της ουρίας.
 • Συγκριτική αξιοπιστία με ιστολογική βιοψία & καλλιέργεια.