Αρχική 9 Επαγγελματίες Υγείας 9 Πρωτογενής – Δευτερογενής Πρόληψη

Ο Επαγγελματίας Υγείας μπορεί να πραγματοποιήσει στοχευμένη και έγκαιρη διάγνωση για την πρόληψη σοβαρών νοσημάτων πρωτογενή ή δευτερογενή, όπως η δευτερογενής πρόληψη νεφρωσικού συνδρόμου, με τον προσδιορισμό του εξειδικευμένου βιοδείκτη μικροαλβουμίνης, ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα ή διαβήτη.
Εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης στο ιδιωτικό του ιατρείο ή στην κλινική, όπως πρόληψη καρκίνου του παχέος εντέρου, πρόληψη καρκίνου του στομάχου, πρόληψη καρκίνου του θυροειδούς κ.ά.

DyonPSA® Prostate Specific Antigen
Πρόληψη καρκίνου προστάτη σε ειδικά προφίλ ασθενών αλλά και σε καθορισμένες ηλικιακές ομάδες βάση των διεθνών κατευθυντηρίων

DyoniFOB®

     DyoniFOB® Immunological Fecal Occult Blood

Έλεγχος μικροσκοπικής παρουσίας ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπράνων

  • Ειδικότητα και Ευαισθησία: 99%
  • Θετική και αρνητική προγνωστική διαγνωστική αξία μεγαλύτερη από 97%
  • Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας οφείλεται στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων
  • Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα όπως αντίστοιχα Mayer κοπράνων

 

DyonBTA® Bladder Tissue Antigen
Προσδιορίσμος αντιγόνου για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου της οροδόχου κύστης βάση των διεθνών κατευθυντηρίων.
DyonAFP® α-fetoprotein
Πρόληψη Ηπατοκαρκινώματος σε ασθενείς με Ηπτίτιδα Β ή C Ανίχνευση Α φετοπρωτείνης σε μια σταγόνα ολικού τριχοειδικού αίματος Αξιοπιστία και επαναληψιμότητα μεγαλύτερη από 99%

     Xeliac® Test Pro Anti- tTG IgA – IgG

Έγκαιρη διάγνωση κοιλιοκάκης σημαντική συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπισης της νόσου αλλά και των επιπτώσεων της.

 

     DyonHpAb® Double H. pylori Ab IgG, IgM

Προσδιορισμός σε συμπτωματικούς ή ασυμπτωματικούς ασθενείς παρουσίας ή οχι ελικοβακτηριδίου, συμβολή στην έγκαιρη αντιμετώπισή του σε ειδικές ομάδες πληθυσμού βαση των διεθνών κατευθυντηρίων.