Θεραπευτικές Κατηγορίες

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Επεμβατικά:

 • Ανίχνευση ενζυμικής δράσης διάσπασης ουρεάσης σε βιοψία γαστρικού βλεννογόνου σε υγρό ή ξηρό αντιδραστήριο

Μη επεμβατικά:

 • Ανίχνευση ελικοβακτηριδίου του πυλωρού μέσω προσδιορισμού αντισωμάτων (σε ολικό τριχοειδικό αίμα)
 • Ανίχνευση αντιγόνου του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού
 • Έλεγχος επιτυχούς ή όχι εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού μετά από αντιβιοτικό σχήμα

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

 • Διαφοροδιάγνωση κοιλιοκάκης
 • Διαφοροδιάγνωση φλεγμονωδών νοσημάτων

Φλεγμονώδη νοσήματα

 • Προσδιορισμός ειδικών δεικτών φλεγμονής του εντέρου
 • Συμβολή στην αξιολόγηση διαγνωστικά υποτροπής φλεγμονώδους νοσήματος

Ηπατίτιδα Β ή C

 • Δευτερογενή πρόληψη Ηπατοκαρκινώματος μέσω προσδιορισμού Άλφα – φετοπρωτείνης.
 • Επιβεβαίωση παρουσίας λοίμωξης
 • Συμβολή στη διαφοροδιάγνωση των ιογενών και βακτηριδιακών λοιμώξεων
 • Έλεγχος λοίμωξης από ΕBV
 • Επιβεβαίωση στρεπτοκοκκικής λοίμωξης
 • Ποιοτικός έλεγχος βασικών βιοχημικών παραμέτρων σε δείγμα ούρων
 • Ανίχνευση ασθενών ύποπτων για κοιλιοκάκη συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία τους
 • Προσδιορισμός αιτιολογικών παραγόντων ιογενών γαστρεντερίτιδων (για παιδιά και ενήλικες)
 • Επιβεβαίωση παρουσίας λοίμωξης
 • Συμβολή στη διαφοροδιάγνωση των ιογενών και βακτηριδιακών λοιμώξεων
 • Έλεγχος λοίμωξης από ΕBV
 • Επιβεβαίωση στρεπτοκοκκικής λοίμωξης
 • Ποιοτικός έλεγχος βασικών βιοχημικών παραμέτρων σε δείγμα ούρων
 • Έλεγχος υπερευαισθησίας ή δυσανεξίας του εντέρου σε βρέφη
 • Έλεγχος παραγόντων κινδύνου αθηροσκλήρυνσης
 • Αποκλεισμός ισχαιμικής βλάβης του μυοκαρδίου σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα
 • Αποκλεισμός εν τω βάθει φλεβικής θρομβώσεως ή και πνευμονικής εμβολής
 • Έλεγχος επιπέδου αλβουμίνης στα ούρα ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Ολοκληρωμένη διάγνωση παρουσίας ελικοβακτηριδίου σε ασθενείς υπό αντι αιμοπεταλιακή αγωγή
 • Συμβολή στην πρόληψη του καρκίνου του ανωτέρου πεπτικού
 • Πρόληψη του καρκίνου του παχέως εντέρου
 • Πρόληψη καρκίνου του προστάτη
 • Πρόληψη καρκίνου του θυρεοειδούς
 • Έγκαιρη διάγνωση κοιλιοκάκης
 • Πρόληψη ηπατοκαρκινώματος