Πρόληψη-OLD

Dyonmed Διάγνωση – Αξιολόγηση Θεραπείας – Πρόληψη

H DyonMed σε συνεργασία με τον Επαγγελματία Υγείας διαμορφώνουν ένα νέο επίπεδο άμεσης και αξιόπιστης διάγνωσης για τον ασθενή, στο ιδιωτικό του ιατρείο στο σπίτι του ή σε οποιαδήποτε άλλο σημείο ο ασθενής βρίσκεται και ζητά φροντίδα. Η δυνατότητα της αξιολόγησης της θεραπείας πέρα από την κλινική αξιολόγηση του θεράπωντα με την ταυτόχρονη χρήση Point of Care tests εισάγει μια νέα διάσταση ιατρικών υπηρεσιών στον ασθενή, δίνοντας του μια νέα επιλογή. Στο χώρο της πρόληψης σήμερα ο ιδιώτης γιατρός θέλει και προσανατολίζει την ιατρική του πράξη, αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια τετοια προσέγγιση επιτυχημένα γιατί λείπει η πλατφόρμα η οποία θα τον βοηθήσει και πάνω σε αυτή, θα εφαρμόσει οργανωμένα προγράμματα πρόληψης στο ιατρείο του. Η DyonMed και εδώ μπορεί να δώσει λύσεις για την δημιουργία ένος οργανωμένου ιατρείου πρόληψης. Έτσι ο γιατρός πρωτοπορεί και επενδύει στην συνολική διαχείριση του ασθενή και όχι απλά στην «καταστολή» της νόσου. Εφαρμόζει προγράμμα πρόληψης για την φροντίδα και ολοκληρωμένη διαχείριση των ασθενών του συμβάλοντας σημαντικά στην αυξηση των ιατρικών υπηρεσιών στην κοινότητα με ταυτόχρονη ενεργή συμμετοχή του πια στον περιορισμό των δαπανών υγείας αφού το κόστος πρόληψης είναι εξαιρετικά μικρότερο από το κόστος θεραπείας.