Αρχική 9 Εταιρεία 9 Συνεργασίες-Εξαγωγές

 

Το πρώτο μέρος του ονόματος Dyonmed ή “dyon” αναφέρεται σε ένα σωματίδιο υψηλής ενέργειας που μεταφέρει την ενέργεια ομοιόμορφα μεταξύ των δύο πόλων του. Με αυτή την κοσμοθεωρία ως θεμέλιο λίθο, αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες μας και αποβλέπουμε σε συνεργασίες αντιπροσώπευσης και προώθησης των προϊόντων μας ή ανάπτυξη φακέλων και προϊόντων κάτω από το Brand τoυ κάθε συνεργάτη μας (OBL).

Οι στρατηγικές συμμαχίες κατέχουν εξέχουσα θέση στη φιλοσοφία μας. Η προσέγγιση «dyon» αφορά την κοινή ευθύνη για παροχή καινοτόμων και υψηλών υπηρεσιών υγειας για την φροντίδα των ασθενών.

Η DyonMed με εμπειρία περισσότερων από 13 χρόνια στην ανάπτυξη κατασκευή προϊόντων ταχείας διάγνωσης Point of Care Testing αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα της εισαγωγής, της διάγνωσης και του αυτοελέγχου δηλαδή της πρόληψης σε επίπεδο φαρμακείου στην Ευρώπη.

Στην DyonMed έχουμε αναπτύξει ειδικές ομάδες προϊόντων Point of Care testing, οι οποίες απευθύνονται σε κάθε χώρα διαφορετικά ανάλογα με το επιδημιολογικό μοντέλο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εθνικό σύστημα υγείας της κάθε χώρας.

Έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε πλήρως με αρχική αξιολόγηση και έρευνα αναγκών και άμεση διείσδυση σε συνεργασία με αντιπροσώπους που παρέχουν δίκτυα στις αντίστοιχες ομάδες πελατών, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε με τμήματα marketing εκπαίδευσης ιατρικής ενημέρωσης.

 

 

 

«Η συνεργασία με τις χώρες εξωτερικού προϋποθέτει την αποτύπωση από κοινού των αναγκών και την επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων που πραγματικά θα δώσουν λύσεις άμεσης διάγνωσης αξιολόγησης θεραπείας και κυρίως πρόληψης σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού μέσα από το φαρμακείο και τους επαγγελματίες υγείας.»

Χριστίνα Πούλου,

CEO DyonMed ΑΕ

 

 

 

Ενδιαφέρομαι για συνεργασία

Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

7 + 6 =

EUDAMED logo
EUDAMED logo