Αρχική > Εταρεία > Πρόληψη

Προγράμματα ελέγχου πληθυσμών

Ομάδα προϊόντων μας χρησιμοποιούνται για έλεγχο μεγάλων ομάδων πληθυσμού είτε για λόγους διάγνωσης είτε για λόγους πρόληψης. Έχουμε αναπτυξει σε συνεργασία με διεθνείς και τοπικούς ιατρικούς φορείς συγκεκριμένα πρωτόκολλα εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης όπως πρόληψη καρκίνου του παχέος εντέρου.

ALFA CONSULTANCY: Το συμβουλευτικό τμήμα της εταιρείας μας μέσω του οποίου μπορούμε ανά πάσα στιγμή να σχεδιάζουμε να οργανώνουμε και να υλοποιούμε πέρα από την παροχή προϊόντων με επιτυχία, την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Με την εφαρμογή των εξειδικευμένων POINT OF CARE προϊόντων μας η πρόληψη είναι εφικτή μέσω ελέγχου μεγάλων ομάδων ασυμπτωματικων ασθενών.

Για όλα τα προγράμματα πρόληψης, η εταιρεία υποστηρίζει τον επαγγελματία υγείας στην οργάνωση όσο και στην εφαρμογή, ενώ παρέχει για τον σκοπό αυτό ειδικές τιμές στα προϊόντα της.

Μερικά από τα προγράμματα πρόληψης:

  • Πρόληψη μετάδοσης Covid 19
  • Πρόληψη καρκίνου του παχέως εντέρου
  • Πρόληψη καρκίνου του ανώτερου πεπτικού
  • Πρόληψη καρκίνου του προστάτη
  • Διάφοροδιάγνωση κοιλιοκάκης σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
  • Διαφοροδιάγνωση ΣΕΕ & Ι.Φ.Ν.Ε σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
  • Δευτερογενής πρόληψη νεφρωσικού συνδρόμου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή υπερλιπιδαιμία