Αρχική > Εταιρεία > Συνεργασίες – Συνέργειες

 

Το πρώτο μέρος του ονόματος Dyonmed ή “dyon” αναφέρεται σε ένα σωματίδιο υψηλής ενέργειας που μεταφέρει την ενέργεια ομοιόμορφα μεταξύ των δύο πόλων του. Με αυτή την κοσμοθεωρία ως θεμέλιο λίθο, αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες μας και αποβλέπουμε σε συνεργασίες αντιπροσώπευσης και προώθησης των προϊόντων μας ή ανάπτυξη φακέλων και προϊόντων κάτω από το Brand τoυ κάθε συνεργάτη μας (OBL).

Οι στρατηγικές συμμαχίες κατέχουν εξέχουσα θέση στη φιλοσοφία μας. Η προσέγγιση «dyon» αφορά την κοινή ευθύνη για παροχή καινοτόμων και υψηλών υπηρεσιών υγειας για την φροντίδα των ασθενών.