Το DyonStrepA-strip® (GroupA Streptococcus Ag) είναι μια ταχεία δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας για τη ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου στρεπτόκοκκου ομάδας Α σε δείγμα ανθρωπίνων φαρυγγικού επιχρίσματος.