Ημιποσοτική δοκιμασία ανίχνευσης Καλπροτεκτίνης στα κόπρανα, για την διαφοροδιάγνωση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου και Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, όπως επίσης παρακολούθησης της ενεργότητας των Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου με στόχο την ολοκληρωμένη θεραπεία και μείωση των υποτροπών. Απαραίτητο προϊόν για παιδιατρική χρήση. Άμεσο αποτέλεσμα με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας. Προτείνεται από την διεθνή ιατρική κοινότητα, για την διαφοροδιάγνωση ΣΣΕ και ΙΦΝΕ στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.