Δοκιμασία ταχείας ποιοτικής ανίχνευσης μικροσκοπικής αιμορραγίας σε δείγμα ανθρώπινων κοπράνων. Το προϊόν παρουσιάζει υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας συγκρινόμενο με ενδοσκόπηση, λόγω των μονοκλωνικών αντισωμάτων που διαθέτει για την ανίχνευση της ανθρώπινης και μόνο αιμοσφαιρίνης. Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα για την εφαρμογή. Η DyonMed καινοτομεί εισάγοντας την διεθνώς προτεινόμενη δοκιμασία πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.